Boekhouding

 • Berekenen en indienen van de BTW-aangifte of BTW-listing
 • Periodieke rapportering waarbij u een overzicht bekomt van:
  • Openstaande klanten
  • Openstaande leveranciers
  • Omzet en kosten
 • Toestand van rekening-courant
 • Tussentijdse balansen
 • Opstellen van de fiches 281.50
 • Opstellen, opmaken en publiceren van de jaarrekening
 • Toekennen van bezoldigingen voor zaakvoerders & of bestuurders
  • Gebeurt in samenspraak met u
  • Maandelijkse berekening
  • TrimestriĆ«le aangifte van de bedrijfsvoorheffing
  • Fiche 281.20 wordt jaarlijks verzorgd
Digitalisering

Er is de optie om uw boekhoudkundige stukken digitaal aan te leveren. Digitalisering gebeurt enkel in samenspraak met u